Xác định những nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở trung ương và địa phương

Đây là nội dung hội thảo được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức vào sáng 02/7/2020 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam và đại diện lãnh đạo của 26 Liên hiệp hội tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc. GS. TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Liên hiệp hội Vĩnh Phúc đồng chủ trì hội thảo.

Đ/c Vũ Việt Văn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng tại Hội thảo (Ảnh: vusta.vn)

Hội thảo được tổ chức nhằm thảo luận, lấy ý kiến của các liên hiệp hội tỉnh/thành phố, từ đó Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên có thể chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cho Liên hiệp Hội ở trung ương và địa phương trong thời gian tới theo tinh thần kết luận 158-TB/TW (Liên hiệp Hội ở trung ương và địa phương cùng với các tổ chức hội được xác định là hội có tính chất đặc thù theo Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được chuyển thành các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ).

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã sôi nổi thảo luận, tập trung vào các nội dung lớn như góp ý các nhiệm vụ đề xuất Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp hội ở trung ương và địa phương, thực trạng thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các địa phương trong thời gian qua và các kiến nghị, đề xuất về điều kiện đảm bảo thực hiện những nhiệm vụ đó.

Đại diện cho Liên hiệp Hội Hải Phòng, TS. Hoàng Văn Kể cho rằng Liên hiệp hội Hải Phòng đã quán triệt và nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình, phấn đấu không chỉ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1795/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 10 năm 2015 mà còn ra sức phấn đấu hoàn thành chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ Thành ủy, HĐND và UBND thành phố giao. Bên cạnh đó, Liên hiệp hội Hải Phòng cũng chủ động đề xuất, tổ chức nghiêm túc, hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và tổ chức hiệu quả một số sự kiện khoa học đối ngoại, có ý nghĩa chính trị, ngoại giao tốt được thành phố ghi nhận, dư luận đánh giá cao.

TS. Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hải Phòng phát biểu tại Hội thảo

Qua hơn 20 ý kiến tham luận của các đại biểu cho thấy các Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố đều có sự nhất trí cao với 5 (năm) nhóm nhiệm vụ Liên hiệp Hội Việt Nam đề xuất Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng có nhiều trăn trở và kiến nghị, theo đó, một mặt các địa phương cần phải chủ động hơn nữa, phát huy các kết quả đạt được trong thời gian qua, làm tốt hơn nữa công tác tập hợp và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, góp phần xây dựng đất nước. Mặt khác, các đại biểu cũng kiến nghị với Đảng Nhà nước bên cạnh việc giao nhiệm vụ cũng đảm bảo các điều kiện về nhân sự, tổ chức và một số điều kiện khác để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh phát biểu kết thúc Hội thảo (Ảnh: vusta.vn)

Phát biểu kết luận hội thảo, GS.TSKH Đặng Vũ Minh đã cảm ơn các ý kiến góp ý tâm huyết và cụ thể của các đại biểu. Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ thực hiện đẩy mạnh công tác tham mưu, trình Ban Bí thư thông qua Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Đây là Đề án rất quan trọng và là cơ sở để Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao trong thời gian tới./.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *