Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Chủ tịch Liên hiệp Hội Hải Phòng

Ngày 28/7/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2456/QĐ-UBND về việc công nhận chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với đồng chí Bùi Thanh Tùng, nguyên Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng trân trọng thông báo, giới thiệu chữ ký và điện thoại của đồng chí Bùi Thanh Tùng.

Bài viết liên quan