Thông báo phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2020

Căn cứ công văn số 946/LHHVN-VIFOTEC ngày 9/12/2019 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc “Triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2019 – 2020”; Quyết định số 1266/QĐ-LHHVN ngày 09/12/2019 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16, năm 2019 – 2020; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng – cơ quan Thường trực Cuộc thi tại Hải Phòng, phát động và hướng dẫn thể lệ tham gia Cuộc thi.

Chi tiết về Cuộc thi xin mời các tác giả nghiên cứu các tài liệu đi kèm.

Mẫu đơn đăng ký dự thi

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *