Hội nghị thông tin chuyên đề tại xã Tân Phong và xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy

Ngày 24/9/2020, thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về “Nâng cao nhận thức về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” và “Tập huấn kỹ thuật nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn bằng công nghệ Biofloc gắn tiêu thụ sản phẩm” tại 02 xã Tân Phong và xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Bài viết liên quan