Toạ đàm, lấy ý kiến của đại diện cán bộ, hội viên các hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành về nhu cầu hỗ trợ, nâng cao kiến thức pháp luật lao động - công đoàn

Sáng ngày 04/4/2018, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng phối hợp cùng Viện Công nhân và Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức toạ đàm, lấy ý kiến của đại diện cán bộ, hội viên các hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành về nhu cầu hỗ trợ, nâng cao kiến thức pháp luật lao động - công đoàn. Đây là nội dung trong phạm vi hoạt động dự án "Thúc đẩy thực hiện quyền lao động và công đoàn cho các hội/hiệp hội Khoa học kỹ thuật và nghề nghiệp đóng góp vào việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản ở Việt Nam".
Dự toạ đàm có đàm có đại diện Liên hiệp hội Hải Phòng, Liên đoàn lao động thành phố, Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo các hội khoa học kỹ thuật trực thuộc hệ thống Liên hiệp hội.


Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà


Scroll To Top