HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ SỰ ỨNG PHÓ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KHI THAM GIA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP), HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTAs), CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC)

HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ SỰ ỨNG PHÓ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KHI THAM GIA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN  VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP), HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTAs), CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC)

Nhằm cập nhật thông tin trang bị những kiến thức thời sự về hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, cơ hội và thách thức đối v...

Xem tiếp »

Scroll To Top