Liên kết, hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp trong hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN;, sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Liên kết, hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp trong hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN;, sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày 14/8/2018, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng phối hợp cùng Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về “Liên kết, hợp tác giữa các vi...

Xem tiếp »

Scroll To Top