Liên kết, hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp trong hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN;, sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Liên kết, hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp trong hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN;, sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày 14/8/2018, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng phối hợp cùng Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về “Liên kết, hợp tác giữa các vi...

Xem tiếp »

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố về nội dung kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố về nội dung kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV

Ngày 20 tháng 6 năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri là thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố để lấy ý kiến tham gia vào dự thảo...

Xem tiếp »

Scroll To Top