Thường trực Liên hiệp hội

THƯỜNG TRỰC LIÊN HIỆP HỘI

 

1. Chủ tịch

TS. Hoàng Văn Kể

Email: hoangvanke53@gmail.com

 

2. Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Ngọc Thao

3. Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng

ThS. Hoàng Minh Ngọc

Email: hoangmingoc@gmail.com

Danh sách phòng, ban:

1. Văn phòng Liên hiệp hội

2. Ban Tuyên truyền phổ biến kiến thức và hội viên

3. Ban Tư vấn phản biện và giám định xã hội


Scroll To Top