Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố về nội dung kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV

Ngày 20 tháng 6 năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri là thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố để lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2018; Đề án Chương trình việc làm thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XV.

Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Đình Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, chủ trì Hội nghị; đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; TS. Hoàng Văn Kể, Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và các đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố.

Sau hơn 3 giờ làm việc với tinh thần thẳng thắng, tâm huyết và trách nhiệm, Hội nghị đã ghi nhận 14 ý kiến của các đại biểu tham gia phát biểu. Các cử tri đều đồng tình, phấn khởi trước những kết quả đạt được tương đối toàn diện của thành phố trong 6 tháng qua, nổi bật là các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng cao so với cùng kỳ, có chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm; kết cấu hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, hiện đại; môi trường đầu tư, kinh doanh cải thiện, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư của nhiều tập đoàn, công ty lớn; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới...

Bên cạnh đó, các cử tri cũng còn nhiều băn khoăn và kiến nghị thành phố quan tâm, xem xét một số vấn đề như: Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; cân đối trong việc chỉ đạo, đầu tư giữa kinh tế và xã hội; du lịch Hải Phòng phát triển còn chưa tương xứng với tiềm năng, cần có nhiều đột phá hơn nữa; quan tâm tới phát triển đô thị mới cùng với chỉnh trang cải tạo đô thị cũ, nhất là khu vực trung tâm…

Đối với Đề án về chương trình việc làm thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2012, cử tri đồng tình với việc xây dựng Đề án bởi tính quan trọng và cần thiết là tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Cử tri đề nghị trong Đề án cần gắn việc làm với đào tạo lao động; cập nhật những tác động cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; dự báo tình hình việc làm, xu hướng ngành nghề và xem xét lại thời gian thực hiện của Đề án vì đến năm 2020 là quá ngắn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và thể hiện sự quan tâm của cử tri Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng đối với sự phát triển của thành phố. Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến để đưa vào nội dung Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XV./.

 


Scroll To Top