Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố

Ngày 05/7, Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố để lấy ý kiến vào nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XVI. Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự, còn có đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các ban HĐND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố bày tỏ mong muốn đón nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp sâu sắc trí tuệ, trách nhiệm cao của các đồng chí là cử tri Liên hiệp Hội thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các cử tri trao đổi, thảo luận xung quanh các nội dung các dự thảo: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Đề án: “Sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022”, đề án: “Mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể cho thành phố quản lý và đề án: “Tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn giai đoạn 2022 – 2025 tầm nhìn đến năm 2050”.

Các cử tri bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của thành phố khá toàn diện, vượt bậc trên nhiều lĩnh vực; khẳng định đó là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, góp phần ngày càng củng cố niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm vẫn còn hạn chế như: Chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt thấp và có chỉ tiêu không đạt kế hoạch (tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng công nghiệp, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, v.v…); công tác đền bù giải phóng mặt bằng nhìn chung còn chậm, khó khăn ảnh hưởng tới tiến độ nhiều công trình, dự án trọng điểm…

TS. Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hải Phòng đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Về đề án: “Sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022”, các cử tri cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo, tuy nhiên đề án cần có giải pháp giải quyết số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư khi đề án triển khai thực hiện; thành phố nên nhất thể hóa bí thư kiêm tổ trưởng dân phố, theo đó vừa tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ, vừa tinh giảm bộ máy cán bộ cơ sở.

Về đề án: “Mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể cho thành phố quản lý”, cử tri đề nghị HĐND thành phố xem xét tính khả thi trong bố trí kinh phí thực hiện Đề án; chỉ nên áp dụng đối với cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có như vậy mới tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, cống hiến…

Về đề án: “Tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn giai đoạn 2022 – 2025 tầm nhìn đến năm 2050”, cử tri cho rằng cần thiết, tuy nhiên, để xây dựng đề án tổng thể thì cần phải làm đầy đủ các bước về quy hoạch, thu gom vận chuyển và xử lý rác…

Đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố giải trình một số vấn đề tại Hội nghị

Bên cạnh đó, cử tri Liên hiệp Hội Hải Phòng cũng đề nghị thành phố tập trung cao độ làm việc với các Bộ, ngành trung ương và Chính phủ để sớm được phê duyệt quy hoạch chung phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quan tâm đến phát triển công nghiệp, trong đó tập trung đầu tư vào FDI – đây là yếu tố quan trọng, quyết định tới tăng trưởng kinh tế – xã hội; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, v.v…

Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, tiếp thu và trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc của cử tri thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố; trên cơ sở đó sẽ bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn bản trình Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XVI.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri thành viên Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố được thông báo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Kỳ họp dự kiến được tiến hành trong 2,5 ngày (từ ngày 18 đến ngày 20/7/2022)./.

Bài viết liên quan