Thông báo tham gia Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021

Thực hiện kế hoạch 288/KH-BCĐSVSTVN, ngày 07/4/2021 về việc tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 của Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành sách vàng sáng tạo Việt Nam.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng phát động các tổ chức, cá nhân có các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đạt giải tại các cuộc thi do Ban, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức từ 01/01/2019 – 20/6/2021 (không xét các công trình, giải pháp đã công bố trên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam) tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.
Hồ sơ gồm có:

  1. Báo cáo tóm tắt công trình (theo mẫu)
  2. Ảnh chân dung tác giả, nhóm tác giả (kích thước 9cmx12cm)
  3. Ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có)
  4. Clip về công trình, giải pháp khoa học
  5. Bản photo chứng nhận giải thưởng.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng là đơn vị tổng hợp, lựa chọn và giới thiệu các công trình có chất lượng để tham gia Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021.
Hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo KHCN đề nghị gửi về trước ngày 10/6/2021 theo địa chỉ:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng (Số 17 Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng)
Mail: lienhiephoihaiphong@gmail.com
Website: http://hpusta.org.vn/
Điện thoại: 0225.3745.363
Cán bộ phụ trách: Đ/c Lê Vũ Huyền Linh, Cán bộ Ban Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và Hội viên – Số điện thoại: 0936.020.995

Xin mời quý vị xem file Quyết định 848/QĐ-BCĐSVSTVN ngày 07/4/2021 về Ban hành quy định tiêu chí, điều kiện và hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 đính kèm bên dưới:

Bài viết liên quan