Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3, năm 2020 – 2021

Ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định số 3773/QĐ-UBND
thành phố về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ
ba, năm 2020 – 2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng – cơ
quan thường trực đăng tải Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hải Phòng lần thứ
ba, năm 2020 – 2021:

File PDF:

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *