Những kết quả hoạt động nổi bật Liên hiệp Hội 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đại dịch COVID-19 lây lan nhanh, diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, song với tinh thần cố gắng khắc phục khó khăn, vừa chung tay chống dịch, vừa từng bước đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, toàn hệ thống Liên hiệp Hội Hải Phòng đã tập trung thực hiện đạt hiệu quả một số nhiệm vụ, công tác chủ yếu.

Liên hiệp Hội Hải Phòng tham gia Lễ ký giao ước thi đua năm 2021

Liên hiệp Hội đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, quận huyện trên địa bàn và chỉ đạo các đơn vị thành viên trong hệ thống triển khai quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố. Kêu gọi toàn hệ thống Liên hiệp Hội vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động.

TS. Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hải Phòng kêu gọi cán bộ, hội viên hưởng ứng, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19

Về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Ban Thường vụ và cơ quan Thường trực Liên hiệp Hội đã hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI và giới thiệu cá nhân vinh danh Gương mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020; tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Doanh nhân Nguyễn Sơn Hà – Những đóng góp to lớn của ông và gia đình cho đất nước và thành phố Hải Phòng”; thực hiện nhiệm vụ Tư vấn phản biện năm 2021 của Liên hiệp Hội Việt Nam về đề tài “Đề xuất các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH Hải Phòng trên cơ sở đánh giá sự đột phá, phát triển của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2015-2020; v.v…

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Doanh nhân Nguyễn Sơn Hà – Những đóng góp to lớn của ông và gia đình cho đất nước và thành phố Hải Phòng”

Công tác thông tin, phổ biến kiến thức được cơ quan Thường trực Liên hiệp Hội thực hiện hiệu quả, thiết thực, cụ thể: Tổ chức các Hội nghị thông tin chuyên đề  “Nước Mỹ trong chuyển tiếp giữa hai chính quyền và liên quan đến Việt Nam”, “Nghiên cứu và ứng dụng khả năng đặc biệt kết nối Âm – Dương của con người trong các lĩnh vực đời sống xã hội”…; phối hợp với Hội Làm vườn thành phố đã tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức tại các xã thuộc huyện Vĩnh Bảo, An Dương và các phường thuộc quận Hải An, Dương Kinh, thu hút gần 400 lượt đại biểu dự về các nội dung: Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu; kỹ thuật xử lý và sử dụng phân hữu cơ có hiệu quả, hướng dẫn chuyển đổi từ cây lúa sang trồng rau màu; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ổi; kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cúc, hoa hồng…

Giảng viên và đại biểu trao đổi tại Hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức

Cơ quan Thường trực Liên hiệp Hội tổ chức Lễ phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2020 – 2021 tới các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; chủ trì họp Ban tổ chức Hội thi để thống nhất một số nội dung theo Điều lệ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tổ chức Hội nghị với các Hội thành viên trong hệ thống để phối hợp triển khai, vận động, hỗ trợ Hội thi. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội cũng đã giới thiệu 02 công trình, giải pháp có chất lượng tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 và tổng hợp, lựa chọn 03 mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Hải Phòng năm 2020 – 2021; ban hành Thông báo phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021…

TS. Hoàng Văn Kể phát biểu tại Lễ phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2020 – 2021

Mặc dù phải chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, tác động lớn đến kết quả triển khai các chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn. Song do bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Liên hiệp Hội trung ương, Ban Thường vụ và Thường trực Liên hiệp hội thành phố đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị thành viên trong hệ thống chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo nguyên tắc chống dịch. Vì vậy, nhìn chung các mặt công tác chuyên môn tại cơ quan Liên hiệp Hội vẫn duy trì đều hoạt động theo nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *