Liên kết, hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp trong hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN;, sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày 14/8/2018, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng phối hợp cùng Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về “Liên kết, hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp trong hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN;, sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng”. 
Tham dự Hội thảo có TSKH. Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TS. Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng cùng hơn 100 đại biểu là các chuyên gia; các nhà khoa học, doanh nhân và cán bộ làm công tác quản lý, nghiên cứu trên địa bàn thành phố. Tại Hội thảo có 8 báo cáo tham luận được trình bày cùng nhiều ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận. Đa số ý kiến tập trung làm rõ mối quan hệ liên kết giữa trường - viện - doanh nghiệp và đề xuất, tư vấn nhiều giải pháp thiết thực nhằm triển khai cụ thể, hiệu quả việc quản lý và đẩy mạnh hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng phát triển thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới; thông qua Hội thảo, tạo diễn đàn thúc đẩy việc liên kết, hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp…

Các đại biểu tham dự hội thảo

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng - ông Hoàng Văn Kể phát biểu khai mạc hội thảo

Tổng thư ký LHH Hải Phòng - bà Hoàng Minh Ngọc phát biểu đề dẫn hội thảo

Chủ tịch Hội Vô tuyến điện tử và Tin học - ông Đặng Văn Hưng phát biểu tham luận

Bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN; phát biểu tham luận

Phó Chủ tịch LHH Việt Nam - ông Nghiêm Vũ Khải tổng kết hội thảo

 


Scroll To Top