Liên hiệp Hội Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ

Ngày 24/4, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), TSKH. Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch đã có cuộc làm việc với ông Dale Fenn, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phụ trách lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Y tế.

Tại cuộc gặp TSKH. Nghiêm Vũ Khải nêu rõ vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam là cơ quan đại diện cho giới trí thức và khoa học công nghệ của Việt  Nam thực hiện các chức năng quan trọng như nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình và chính sách quan trọng của Nhà nước, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, tổ chức các giải thưởng, cuộc thi nhằm khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong quần chúng nhân dân và thúc đẩy hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế.

TSKH. Nghiêm Vũ Khải đã thông tin về kết quả cũng như ấn tượng tốt đẹp của chuyến thăm và làm việc gần nhất của Đoàn Công tác của Liên hiệp Hội Việt Nam đến Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2016. Ông cho rằng, tuy đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, nền khoa học và công nghệ Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội và tiềm lực phát triển đặc biệt là nguồn nhân sự khoa học công nghệ trẻ được đào tạo ở nước ngoài. Do đó, việc hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa hai bên theo kênh chính thức và ngoại giao nhân dân sẽ mang lại cơ hội và lợi ích to lớn cho Hoa Kỳ và Việt Nam.  

Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ bày tỏ sự quan tâm về vai trò, chức năng, vị thế và tiềm lực của tổ chức khoa học và công nghệ trong hệ thống của Liên hiệp Hội Việt Nam, khẳng định tin tưởng về cơ hội hợp tác giữa các tổ chức của Việt Nam và đối tác tương đương ở Hoa Kỳ. Ông Dale Fenn đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam chia sẻ danh sách các tổ chức thành viên và trực thuộc, lĩnh vực hoạt động và nhu cầu, khả năng hợp tác, cá nhân ông và đồng nghiệp của mình sẵn sàng tư vấn, giới thiệu Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp cận với cộng đồng các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ của Hoa Kỳ.

TSKH. Nghiêm Vũ Khải và đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ nhất trí sẽ đẩy mạnh vai trò là cầu nối giao lưu, hợp tác trong giới khoa học công nghệ giữa cộng đồng khoa học hai nước trong thời gian tới đặc biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu về hải dương học, y học nhiệt đới, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi các ý tưởng hợp tác, thúc đẩy việc gặp gỡ và tiếp xúc giữa các nhà khoa học Việt Nam và Hoa Kỳ.

 
Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Hải (Vusta.vn)

Scroll To Top