Hội nghị trực tuyến Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VI

Ngày 23/8/2020, Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ 6 – khóa VII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) được tổ chức tại Hà Nội và trực tuyến tới 63 Liên hiệp Hội các tỉnh, thành. Tại điểm cầu Hải Phòng, dự Hội nghị có TS. Hoàng Văn Kể – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố cùng các đồng chí Thường trực và cán bộ Liên hiệp Hội Hải Phòng.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Hội nghị tập trung xem xét, thảo luận về Báo cáo hoạt động của Hội đồng Trung ương từ hội nghị lần thứ 5 đến nay; kiện toàn tổ chức, chuẩn bị các nội dung liên quan đến nhân sự và văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Hoàng Văn Kể – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hải Phòng cho rằng về công tác nhân sự, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam đã chuẩn bị nghiêm túc, cẩn trọng, dân chủ, công khai; kết quả bỏ phiếu phản ánh sự khách quan, trung thực, thể hiện sự quan tâm của Ban Bí thư, Bộ Chính trị cũng như sự tín nhiệm cao của các đồng chí được Đoàn Chủ tịch giới thiệu, bỏ phiếu. Tin rằng, với công tác chuẩn bị trách nhiệm này, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) sẽ thành công tốt đẹp.

TS. Hoàng Văn Kể – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Ông Phạm Quang Thao, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được bầu vào Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII.

Hội đồng Trung ương nhất trí với các phương án nhân sự chủ chốt Đại hội VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) của Liên hiệp Hội Việt Nam; giao Tiểu ban Nhân sự hoàn thiện, tổng hợp phiếu giới thiêu nhân sự chủ chốt khóa VIII sau hội nghị trực tuyến này, thông báo đến các ủy viên Hội đồng Trung ương, trình Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam, làm cơ sở báo cáo các cơ quan chức năng và triển khai thực hiện./.

Bài viết liên quan