Liên hiệp hội Hải Phòng làm việc với đoàn SAMHSA khu vực Đông Nam Á và Trung tâm Chuyển giao công nghệ HIV và nghiện chất khu vực Đông Nam Á (SEA-HATTC)

Ngày 25, 26/02/2019, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiếp và làm việc với Cục Quản lý dịch vụ lạm dụng chất gây nghiện và sức khỏe tâm thần (SAMHSA), Bộ Y tế và Dịch vụ con người, Hoa Kỳ và Trung tâm chuyển giao công nghệ HIV và nghiện chất khu vực Đông Nam Á (SEA-HATTC), thuộc trường đại học Chiang Mai, Thái Lan tới Hải Phòng nghiên cứu, học tập mô hình điều trị phục hồi cho bệnh nhân điều trị nghiện bằng Methadone trên địa bàn thành phố.

Trong 2 ngày làm việc, Đoàn đã tham dự các hoạt động chính: Tham dự 2 buổi sinh hoạt nhóm mẫu của mô hình điều trị phục hồi; trao đổi với các lãnh đạo cơ sở Methadone về chương trình điều trị Methadone cho bệnh nhân tại cơ sở; làm việc với Sở Y tế và các ban, ngành, đơn vị liên quan về tình hình điều trị Methadone tại Hải Phòng và chương trình điều trị phục hồi; thăm gia đình bệnh nhân điều trị nghiện và điều trị phục hồi thành công...

Các hoạt động trên đều rất thiết thực và đạt hiệu quả cao giúp đoàn công tác nắm bắt, hiểu rõ về mô hình điều trị phục hồi cho các bệnh nhân điều trị nghiện bằng Methadone, qua đó nghiên cứu, xem xét các khả năng áp dụng mô hình này tại Thái Lan. Chuyến đi được đánh giá cao và là tiền đề cho những cơ hội hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật giữa Liên hiệp hội và các đơn vị liên quan với các tổ chức quốc tế trong và ngoài khu vực./.


Scroll To Top