Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025

Chiều 18/01/2022, Sở KH&CN tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về KH&CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025. Tham dự buổi lễ, có GS.TS Đỗ Hoài Nam – Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; PGS.TS Bùi Tất Thắng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cùng lãnh đạo các đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác: Sở KH&CN, Viện Kinh tế Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố và Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài.

Trong những năm qua, KH&CN Hải Phòng đã có những bước phát triển vượt bậc, từng bước gắn với thực tiễn sản xuất, đời sống xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế, xã hội thành phố. Có được những thành tựu đó là do KH&CN Hải Phòng đã quy tụ được đội ngũ các nhà khoa học của Trung ương và địa phương, tận dụng sự hỗ trợ cộng tác của các viện, trường để giải quyết các vấn đề KH&CN bức thiết phục vụ phát triển thành phố. Trên cơ sở mối quan hệ mật thiết sẵn có, Sở KH&CN đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội giai đoạn 2021-2025 với Viện Kinh tế Việt Nam; ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025 với Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài; ký kết Chương trình hợp tác khung với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố giai đoạn 2022-2025.

GS.TS Đỗ Hoài Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trần Quang Tuấn – Giám đốc Sở KH&CN chỉ rõ: trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay; để đạt được mục tiêu Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đề ra, nhiệm vụ của ngành KH&CN hết sức nặng nề. Để hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển thành phố, việc mở rộng hợp tác quy tụ, tập hợp lực lượng, tranh thủ sự hỗ trợ, nguồn lực của các cơ quan nghiên cứu đầu ngành của Trung ương, đẩy mạnh và phát triển hoạt động KH&CN của thành phố là hết sức quan trọng và cần thiết. Việc ký kết thỏa thuận cũng như những hoạt động hợp tác giúp thắt chặt quan hệ, đẩy mạnh hợp tác, triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung thỏa thuận, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn cho hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo của Hải Phòng và cả nước.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN và Viện Kinh tế Việt Nam ký kết và trao thỏa thuận hợp tác.
Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN và Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài thành phố ký kết và trao thỏa thuận hơp tác.
Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố ký kết và trao thỏa thuận hơp tác.
Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Hải Phòng và Sở Khoa học và Công nghệ chụp hình lưu niệm

Bài viết liên quan