Hội thảo tập huấn “Chuyển dịch năng lượng công bằng tại Việt Nam: Kinh nghiệm quốc tế, cơ hội và thách thức”

Nhằm chia sẻ thông tin, tìm kiếm cơ hội, mô hình, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững tại các địa phương của Việt Nam, trong hai ngày 08-09/10/2020 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng (Liên hiệp Hội), Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam và Trung tâm GreenID tổ chức hội thảo tập huấn Chuyển dịch năng lượng công bằng tại Việt Nam: Kinh nghiệm quốc tế, cơ hội và thách thức.

Quang cảnh Hội thảo tập huấn

Dự hội thảo có bà Hoàng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Hải Phòng; bà Claudia Ehing, Giám đốc FES tại Việt Nam; các đại biểu đại diện lãnh đạo các Liên hiệp Hội Quảng Ninh, Thái Bình, đại diện một số Hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp hội và các nhà khoa học, quản lý, trí thức thuộc các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Bà Hoàng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Hải Phòng phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu được tập huấn các nội dung: Tăng cường năng lực cho các tổ chức thành viên của VUSTA và đối tác ở địa phương về nội dung liên quan về chuyển dịch năng lượng công bằng ở Việt Nam; Thảo luận về các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy chuyển dịch năng lượng sạch đảm bảo công bằng, tạo công ăn việc làm chất lượng, giảm chi phí và bảo vệ môi trường tại các địa phương; Xây dựng các đề xuất, chương trình dự án hợp tác tiếp theo để triển khai các sáng kiến cụ thể về chuyển dịch năng lượng bền vững tại địa phương./.

Bài viết liên quan