Hội nghị Tiếp xúc cộng tác viên Bản tin Khoa học và Kinh tế

Sáng 10/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng tổ chức chương trình Hội nghị Tiếp xúc Cộng tác viên Bản tin Khoa học và Kinh tế năm 2023 nhằm nâng cao chất lượng bản tin đến bạn đọc, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng và nhanh chóng của thời đại 4.0.

TS. Bùi Thanh Tùng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Hải Phòng chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất xây dựng Bản tin Khoa học và Kinh tế phiên bản điện tử, đẩy mạnh thông tin lĩnh vực khoa học và kinh tế trên các nền tảng công nghệ số, mạng xã hội để tiếp cận với nhiều tầng lớp bạn đọc hơn. Một số đại biểu cho rằng, bản tin cần cân đối hài hòa thông tin giữa lĩnh vực khoa học và kinh tế, để đúng với tên gọi. Ban biên tập Bản tin cần sớm xây dựng đề cương, chủ đề năm, đặt bài cộng tác của các chuyên gia, nhà khoa học trên tất cả lĩnh vực trong và ngoài thành phố. Nội dung các bài viết mang hàm lượng thông tin khoa học cao, bảo đảm bám sát định hướng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào một số nhiệm vụ mà thành phố đang quan tâm như: Chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, hiện đại hóa đô thị, phát triển kinh tế biển…

ThS. Đoàn Thị Thu – Trưởng ban Thông tin, PBKT và Hội viên báo cáo hoạt động Bản tin Khoa học và Kinh tế

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, năm 2023, Ban biên tập sẽ tập trung nghiên cứu xây dựng bản tin điện tử, nâng cấp giao diện website Liên hiệp Hội, tăng cường sự gắn kết các cộng tác viên với Bản tin, từng bước đa dạng hóa và nâng cao chất lượng bản tin, để bản tin thực sự là diễn đàn, tiếng nói của đội ngũ trí thức thành phố.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hội nghị

Bài viết liên quan