Hội nghị Phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hải Phòng lần thứ nhất, năm 2016

Thực hiện các Quyết định và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, năm 2016; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng tổ chức Hội nghị phát động và hướng dẫn quy trình, thủ tục tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, năm 2016. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố.

 Chủ trì điều hành các nội dung Hội nghị, bà Hoàng Minh Ngọc, Tổng Thư ký Liên hiệp hội, thư ký Ban tổ chức Hội thi thông tin đầy đủ các nội dung liên quan đến Hội thi, hướng dẫn quy trình, cách thức hoàn thiện hồ sơ dự thi và giải đáp các nội dung liên quan.

Theo thông tin Bà Hoàng Minh Ngọc chia sẻ tại Hội nghị thì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, năm 2016 được tổ chức nhằm khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ trong mọi tầng lớp nhân dân thành phố, từ đó thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các công trình, giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố và đất nước; đồng thời tôn vinh sự đóng góp nổi bật của các tổ chức, cá nhân có những sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng. Hội thi được phát động với 07 lĩnh vực dự thi gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông, vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục, đào tạo và Cải cách thủ tục hành chính, quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội. Mỗi lĩnh vực dự thi sẽ có các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Cũng theo bà Ngọc cho biết, khác với Giải thưởng Khoa học công nghệ, các công trình, giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật không cần có biên bản đánh giá nghiệm thu của Hội đồng khoa học.

Thu Nga

 

 

 

 

 


Scroll To Top