Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2017

Sáng ngày 21/4/2017, tại thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng, tổ chức Hội nghị Giao ban Liên hiệp Hội các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cùng các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, 150 đại biểu của 25 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố  khu vực phía Bắc, đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

Về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí Nông Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban Đảng, MTTQ, các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, các phóng viên báo chí Đài PTTH tỉnh và Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Cao Bằng.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, TS Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội ,ThS Hoàng Thị Bình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Cao Bằng đã chủ trì Hội nghị.

a2

GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nông Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng  đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức của tỉnh Cao Bằng nói riêng và cả nước nói chung trong xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch … góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua. Ông Tùng cũng mong Liên hiệp hội tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, các nhà khoa học địa phương nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, đưa Cao Bằng trở thành một trong những tỉnh biên giới phát triển giàu đẹp, hòa nhịp vào sự phát triển chung của cả nước.

a3

Ông Nông Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ThS Hoàng Thị Bình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Cao Bằng, khẳng định: Năm 2016, Hoạt động của Liên hiệp hội các tỉnh khu vực phía Bắc đã có nhiều chuyển biến tích cực, vị trí tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ngày càng rõ nét hơn với vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức tham gia triển khai các hoạt động phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; tổ chức bộ máy đã từng bước được củng cố, kiện toàn; Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã từng bước được đẩy mạnh, kêu gọi thu hút được nhiều dự án từ các bộ, ngành trung ương, các tổ chức phi chính phủ vào triển khai tại tỉnh. Nhiều đề tài, dự án đã thực sự phát huy được hiệu quả trong thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã được tăng cường, bước đầu khẳng định được vị trí, vai trò, tiếng nói của liên hiệp hội. Công tác tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật đã được duy trì, tạo ra sự gắn kết giữa khoa học công nghệ với sản xuất, kinh doanh, chú trọng công tác tôn vinh trí thức, bồi dưỡng tài năng sáng tạo trong trí thức khoa học công nghệ...

a4

Bà Hoàng Thị Bình, UV ĐCT HĐTW, Chủ tịch Liên hiệp Hội Cao Bằng Báo cáo tổng hợp hoạt động của Liên hiệp Hội  các tỉnh  phía Bắc

Phát biểu tổng kết Hội nghị, GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ của Liên hiệp Hội các tỉnh khu vực miền Bắc trong những năm qua. Chủ tịch Đặng Vũ Minh nhấn mạnh vai trò của công tác cán bộ và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong sự phát triển của Liên hiệp Hội các tỉnh phía Bắc; Các hoạt động của Liên hiệp Hội cần hướng vào yêu cầu nhiệm vụ của các địa phương và của dất nước.Chủ tịch đề nghị: năm 2017 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; kiện toàn và phát triển tổ chức; đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả tính năng động, sáng tạo, trí tuệ của đội ngũ trí thức; tăng cường phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ; Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố cần hỗ trợ lẫn nhau thúc đẩy hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, liên kết thực hiện tư vấn phản biện với các vấn đề mang tính liên kết vùng. Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thực hiệp Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X), Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên làm việc với Liên hiệp Hội Việt Nam ngày 17/2/2017 vừa qua, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, hỗ trợ tích cực cho các hội thành viên, làm tốt hơn nữa công tác đoàn kết, vận động, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Đặng Vũ Minh cũng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Liên hiệp Hội Cao Bằng trong việc tổ chức Hội nghị; Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng đối với Liên hiệp Hội Việt Nam và các đại biểu về dự Hội nghị./.

 
Tác giả bài viết: Lê Công Lương (Vusta.vn)

Scroll To Top