Hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp Hội Hải Phòng

Sáng ngày 14/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, TS. Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp Hội – chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị tập trung thảo luận, xem xét, góp ý hoàn thiện dự thảo “Quy chế xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu thành phố Hải Phòng”; Đề cử đại diện tham gia Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ 8 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam./.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *