Hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp Hội Hải Phòng quý III năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ đánh giá kết quả hoạt động quý III và bàn việc triển khai thực hiện chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020; TS. Hoàng Văn Kể, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội – Chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Quý III năm 2020, là thời gian tập trung nhiều ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước; các cấp các ngành tập trung cao việc tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; mọi hoạt động đều được triển khai thực hiện trong điều kiện tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID -19 của Chính phủ và thành phố. Trong điều kiện đó, toàn hệ thống Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng (Liên hiệp Hội) đã triển khai thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ với tinh thần cố gắng khắc phục khó khăn, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đã phấn đấu thực hiện có hiệu quả các công tác chuyên môn: Xây dựng và phát triển tổ chức; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức; Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Tổ chức các Hội thi, giải thưởng và biểu dương, tôn vinh trí thức…

Đ/c Hoàng Minh Ngọc – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội trình bày Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động quý III năm 2020

Tại Hội nghị, các đại biểu đóng góp thêm một số ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động quý III và nhiệm vụ công tác đến hết năm 2020; đồng thời đánh giá cao các kết quả đạt được của Thường trực Liên hiệp Hội và các hội thành viên, trung tâm, đơn vị trực thuộc trong quý III năm 2020.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, TS. Hoàng Văn Kể, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên BTV; đồng thời đề nghị Thường trực Liên hiệp Hội, các đồng chí ủy viên BTV bám sát chương trình, nhiệm vụ chính trị của thành phố để tập trung thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trong quý IV năm 2020 đã đề ra./.

Bài viết liên quan