Hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng quý IV năm 2020

Ngày 17/12, thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ đánh giá kết quả hoạt động quý IV, tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; TS. Hoàng Văn Kể, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội – Chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao các kết quả đạt được của Thường trực Liên hiệp Hội và các hội thành viên, trung tâm, đơn vị trực thuộc trong năm 2020. Về Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2020, một số ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm mục đánh giá ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thiên tai, lũ lụt đến việc triển khai hoạt động. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, có ý kiến cho rằng cần bổ sung nhiệm vụ chủ động kết hợp với các đơn vị, quận, huyện thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Đ/c Nguyễn Xuân Sang, Chủ tịch Hội Làm vườn phát biểu tại Hội nghị
TS. Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hải Phòng phát biểu Kết luận tại Hội nghị

Phát biểu Kết luận Hội nghị, TS. Hoàng Văn Kể, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ; đồng thời đề nghị Thường trực Liên hiệp Hội, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ theo dõi, đôn đốc các hội thành viên, trung tâm, đơn vị trực thuộc tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2020 để tổng hợp, phản ánh kịp thời lên hệ thống.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Bài viết liên quan