Hội Làm vườn thành phố sơ kết 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 2/8, Hội Làm vườn thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội Làm vườn các cấp và đại biểu đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố.

Theo báo cáo của Hội, 6 tháng đầu năm về công tác tổ chức Hội Làm vườn thành phố chú trọng kiện toàn củng cố xây dựng tổ chức Hội theo Nghị quyết Đại hội Hội Làm vườn Hải Phòng nhiệm kỳ VI đã đề ra. Ngay từ đầu năm thành Hội đã phối hợp với các lãnh đạo Hội các quận, huyện kiểm tra rà soát, đánh giá lại số lượng tổ chức Hội cơ sở xã, phường và tổng số hội viên trên toàn thành phố. Kết quả tính đến nay đã có 168 Hội xã, phường, 680 Chi hội thôn, xóm cụm dân cư tổng số hội viên thành phố đến nay là 30.934. Thành lập được 79 Câu lạc bộ VAC có 1570 thành viên, số hội viên được kết nạp mới…

Trong công tác tập huấn và chuyển giao kỹ thuật, thành Hội đã tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho các quận, huyện Hội mở lớp tập huấn kỹ năng và xây dựng mô hình VAC trình diễn cho năm 2018. Các Hội quân, huyện phối hợp với các Trung tâm dạy nghề, Trung tâm khuyến nông mở được 5 lớp dạy nghề về trồng cây, nuôi trông thủy sản, chăn nuôi gia sức, gia cầm cho 320 hội viên tham dự.

Các cấp Hội cơ sở đã tích cực chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình các hộ và tập thể làm kinh tế giỏi để làm điển hình nhân rộng cho phong trào, điển hình là các mô hình: Liên kết chuỗi sản xuất giữa doanh nghiệp với hộ chăn nuôi của công ty gia cầm Lượng Huệ (huyện An Dương); nuôi gà thịt theo công nghệ sạch của hộ ông Vũ Văn Chính (huyện Tiên Lãng); nuôi cá ao nổi với quy mô 2 ha của hộ ông Đặng Hữu Dũng (huyện An Lão)… Bên cạnh đó, Hội cũng chỉ đạo hội viên tích cực đầu tư sản xuất VAC chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, trang trại, gia trại ngày càng phát triển góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Cũng trong hội nghị, Hội Làm vườn thành phố đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 là cần: tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tăng cường kết nạp hội viên mới, tổ chức Đại hội theo đúng nhiệm kỳ ở các quân, huyện, kịp thời bổ sưng các đồng chí ủy viên trong Ban Chấp hành đã nghỉ hoặc chuyển công tác; phối hợp với các tổ chức Ban, ngành đoàn thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội đặt ra cho năm 2018 như tuyên truyền phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình, thi đua khen thưởng và tiếp tục chỉ đạo hội viên đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh tế VAC có hiệu quả để nhân ra diện rộng./

 


Scroll To Top