Góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16

Thực hiện Kế hoạch số 252-KH/TU, ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; Hướng dẫn số 04-HD/VPTU, ngày 10/02/2020 của Văn phòng Thành ủy về việc tổ chức, hướng dẫn tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, ngày 02/3/2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.
Chủ trì Hội nghị có: Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy; TS. Hoàng Văn Kể, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến tham gia trực tiếp và một số ý kiến tham gia bằng văn bản, các ý kiến đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tập trung vào nội dung của dự thảo Báo cáo. Đa số các ý kiến nhất trí với dự thảo Báo cáo chính trị, đánh giá Báo cáo được xây dựng nghiêm tục, công phu, kết cấu logic, phân tích sâu, có số liệu dẫn chứng cụ thể; bố cục hợp lý đầy đủ, các tiêu đề, các mục lớn, nhỏ ngắn gọn, xúc tích, đúng văn phong của văn kiện chính trị. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị Tiểu ban Văn kiện tiếp tục: Đánh giá thêm về một số kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội; Cần bám sát Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 để xây dựng hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng năm 2030 và xa hơn nữa; Cần tường minh hơn về các khâu đột phá, đồng thời cần có hệ thống các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện…

TS. Hoàng Văn Kể, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tham gia đóng góp ý kiến

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trân trọng các đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học, trí thức đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; Tiểu ban Văn kiện sẽ nghiên cứu, xem xét chỉnh sửa để hoàn thiện./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Luật sư Trần Ngọc Vinh, Chủ tịch Hội Luật gia phát biểu tại Hội nghị
ThS. Vũ Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Hải Phòng học phát biểu tại Hội nghị
ThS. Bùi Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tự động hóa phát biểu tại Hội nghị
Kỹ sư Đinh Quyền phát biểu tại Hội nghị
TS. Lã Trọng Long phát biểu tại Hội nghị
TTƯT.BSCKII. Nguyễn Văn Vy phát biểu tại Hội nghị

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *