Cơ quan thường trực

TS. Hoàng Văn Kể

Chủ tịch

TS. Phạm Hữu Thư

Phó Chủ tịch

TS. Phạm Hữu Thư

Phó Chủ tịch

ThS. Hoàng Minh Ngọc

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký