Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các Bộ ngành tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020

1. Các lĩnh vực đăng ký tham gia Giải thưởng

– Công nghệ Thông tin, Điện tử và Viễn thông;

– Cơ khí và Tự động hoá;

– Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống;

– Công nghệ vật liệu;

– Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên;

– Tiết kiệm năng lượng và sử dụng các nguồn năng lượng mới.

2. Đối tượng tham gia

– Các tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang lao động, học tập, công tác tại Việt Nam.

– Các công trình được nghiên cứu, áp dụng thành công trên lãnh thổ Việt Nam trong phạm vi 5 năm tính từ ngày 30/11/2015 đến ngày 30/11/2020.

– Các công trình không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chưa được trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và Giải thưởng của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

– Công trình đã được Hội đồng Khoa học cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc các cấp tương đương trở lên, Hội đồng Khoa học của Tổng Công ty và các Tập đoàn kinh tế hoặc Hội đồng Khoa học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật nghiệm thu đánh giá loại khá trở lên.

Chi tiết về Giải thưởng xin mời các tác giả nghiên cứu các tài liệu đi kèm.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *