Đồng chí Phạm Văn Lập được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sáng 29/6, HĐND thành phố đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Văn Lập trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Tùng trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố

Đồng chí Phạm Văn Lập được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh: Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo kết quả bầu: ông Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Ông Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban Pháp chế HĐND thành phố:

Ông Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội Chính Thành ủy, Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XV đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bà Nguyễn Thị Tịnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và bà Trần Thị Liên, Phó Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền đã trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban Văn hóa xã hội HĐND thành phố:

Bà Phạm Tuyên Dương, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội HĐND thành phố khóa XV đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bà Phạm Thị Huyền, Phó Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND thành phố khóa XV đã trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố:

Bà Trần Thu Hương, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố khóa XV đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bà Trần Thị Lan Anh, Trưởng phòng Công tác HĐND thành phố đã trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban Đô thị HĐND thành phố:

Ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XV đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khóa XV đã trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp cũng Quyết định số lượng Ủy viên các Ban HĐND thành phố. Theo đó, Ban Pháp chế HĐND thành phố gồm 6 Ủy viên; Ban Văn hóa xã hội HĐND thành phố gồm 7 Ủy viên; Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố gồm 7 Ủy viên; Ban Đô thị HĐND thành phố gồm 6 Ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sau khi bầu các chức danh của HĐND thành phố, HĐND thành phố đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Theo kết quả bầu: ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XV đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Các ông: Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khóa XV; Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV; Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy và đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức danh lãnh đạo HĐND thành phố và lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; lãnh đạo UBND thành phố

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 20 đồng chí:

1. Ông Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố
2. Ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố
3. Ông Trần Anh Cường, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Y tế
4. Ông Phạm Hưng Hùng, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng UBND thành phố
5. Ông Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
6. Ông Phùng Văn Thanh, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng
7. Ông Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8. Ông Bùi Hùng Thiện, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố
9. Bà Nguyễn Thị Thu, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ
10. Ông Lê Quốc Tiến, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
11. Ông Nguyễn Anh Tuân, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ
12. Ông Vũ Duy Tùng, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải
13. Ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
14. Ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
15. Ông Lương Văn Công, Giám đốc Sở Tài chính
16. Ông Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công thương
17. Bà Nguyễn Thị Thương Huyền, Giám đốc Sở Du lịch
18. Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
19. Ông Trần Văn Phương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
20. Ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 27 đồng chí.

Kỳ họp đã được nghe đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo tổng hợp về những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nguồn: haiphong.gov.vn

Bài viết liên quan