Đặt tên 40 phố và 01 công trình công cộng trên địa bàn thành phố

Ngày 10/12/2021, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐNĐ về việc đặt tên một số phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó đặt tên 40 phố và 01 công trình công cộng, cụ thể:

A. ĐẶT TÊN PHỐ (40 phố)

I. QUẬN LÊ CHÂN (02 phố)

* Phường Dư Hàng Kênh

1. Phố Thích Trí Hải

Điểm đầu: Số 122 Hồ Sen, quận Lê Chân. Điểm cuối: số 171 phố Chùa Hàng, quận Lê Chân. Phố dài 700m, rộng 19m. Có đường mương rộng 11m chạy giữa.

*Phường Kênh Dương

2. Phố Nguyễn Tất Tố (kéo dài)

Điểm đầu: Số 92 Nguyễn Tất Tố, quận Lê Chân. Điểm cuối: Tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp, quận Lê Chân. Phố dài 375m, rộng 12m, vỉa hè mỗi bên l,5m.

II. QUẬN NGÔ QUYỀN (14 phố)

* Phường Lạch Tray

1. Phố Thanh niên

Điểm đầu: Bên trái cổng Cung Văn hóa, Thể thao Thanh niên. Điểm cuối: Bên phải cổng Cung Văn hóa, Thể thao Thanh niên, quận Ngô Quyền. Tuyến phố có dạng vòng cung, bao quanh hồ Quần Ngựa. Phố dài 921m, rộng 8m, vỉa hè mỗi bên l,5m.

* Phường Đông Khê

2. Phố Tiên Nga

Điểm đầu: Tiếp giáp thửa số 11, Lô 28A, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: cầu bắc qua mương Đông Bắc, quận Ngô Quyền. Phố dài 417m, rộng 12m.

3. Phố Nguyễn Huy Tưởng

Điểm đầu: Tiếp giáp đường mặt cắt 40 m thửa 1, Lô 26 B1, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp thửa 4, Lô 26A, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Phố dài 403m, rộng 12m.

4. Phố Bùi Xuân Hoài

Điểm đầu: Tiếp giáp đường mặt cắt 40 m thửa 1, Lô 26B2, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp Lô 26A4, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Phố dài 350 m, rộng 12m.

5. Phố Ngô Tất Tố

Điểm đầu: Tiếp giáp đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp đường mặt cắt 30m Lô 27, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Phố dài 250 m, rộng 12m.

6. Phố Hoàng Hữu Nhân

Điểm đầu: Tiếp giáp đường mặt cắt 30m Lô 22, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp Lô 7C, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Phố dài 250m, rộng 20m.

7. Phố Phùng Chí Kiên

Điểm đầu: Tiếp giáp Lô 20B, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Hồ Phương Lưu, quận Ngô Quyền. Phố dài 400m, rộng 30m.

8. Phố Thái Phiên

Điểm đầu: Tiếp giáp đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp đường mặt cắt 30m Lô 22, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Phố dài 250m, rộng 12m.

9. Phố Nam Cao

Điểm đầu: Tiếp giáp đường mặt cắt 22m Lô 22 (Thửa 1 Lô 22A), Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp đường mặt cắt 30m Lô 22 (Parkson), Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi. Phố dài 300 m, rộng 12m.

10. Phố Nguyễn Đình Chiểu

Điểm đầu: Tiếp giáp đường nội bộ Lô 22 (Thửa 199 Lô 22A), Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp đường mặt cắt 30m Lô 21B (Parkson), Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Phố dài 300m, rộng 12m.

11. Phố Nguyễn Công Hoan

Điểm đầu: Tiếp giáp đường mặt cắt 22 m Lô 22 (Thửa 523, Lô 22), Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp đường mặt cắt 30m Lô 21B, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Phố dài 300m, rộng 12m.

12. Phố Đỗ Chính

Điểm đầu: Thửa 1, Lô 7C, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp đường Hoàng Thế Thiện, quận Hải An. Phố dài 1.200m, rộng 15m.

13. Phố Nguyễn Xuân Nguyên

Điểm đầu: Tiếp giáp thửa 7 Lô 6A, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp đường Hoàng Thế Thiện, quận Hải An. Phố dài 600m, rộng 12m.

Phường Đồng Quốc Bình

14. Phố Bạch Thái Bưởi

Điểm đầu: Cầu vượt Lạch Tray, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Phố chợ Lũng, quận Hải An (phường Đằng Hải, quận Hải An), qua địa bàn 03 phường thuộc 02 quận Ngô Quyền và quận Hải An. Phố dài 2.000m, rộng 8m.

III. QUẬN HẢI AN (05 phố)

* Phường Tràng Cát

1. Phố Lương Khê

Điểm đầu: Từ số nhà 83, ngã 3 đường Thành Tô, quận Hải An. Điểm cuối: Tiếp giáp phố Cát Vũ. Phố dài 2.000m, rộng 4,5m.

* Phường Đông Hải 1

2. Phố Thống Nhất

Điểm đầu: Từ số nhà 311 phố Phủ Thượng Đoạn, quận Hải An. Điểm cuối: Số nhà 23/311 phố Phủ Thượng Đoạn, quận Hải An. Phố dài 500m, rộng 5m.

Phường Thành Tô

3. Phố Tây Khê

Điểm đầu: Tiếp giáp số 153 Nguyễn Văn Hới, Khu Tái định cư Đằng Lâm 1, quận Hải An. Điểm cuối: số nhà 93, Tổ dân phố 16, phường Thành Tô, quận Hải An. Phố dài 320m, rộng 17m.

4. Phố Ngô Hùng

Điểm đầu: Tiếp giáp Đường Bùi Viện, quận Hải An. Điểm cuối: Tiếp giáp số nhà 60 Đông An, quận Hải An. Phố dài 400m, rộng 10 m.

* Phường Cát Bỉ

5. Phố Nguyễn Lân

Điểm đầu: Tiếp giáp đường Đồng Xá, quận Hải An. Điểm cuối: Giáp đường Bùi Viện, quận Hải An. Phố dài 400m, rộng 18m.

IV. QUẬN KIẾN AN (02 phố)

* Phường Tràng Minh

1. Phố Hạnh Phúc

Điểm đầu: Tiếp giáp số nhà 632 đường Trần Tất Văn, quận Kiến An. Điểm cuối: Số nhà 79/632 đường Trần Tất Văn. Phố dài 450m, rộng 6m, vỉa hè l,5m.

* Phường Phù Liễn

1. Phố Đồng Quy

Điểm đầu: Tiếp giáp số 27 đường Vụ Sơn, quận Kiến An. Điểm cuối: số nhà 193/27 đường Vụ Sơn, quận Kiến An. Phố dài 2000m, rộng 4,5m.

V. QUẬN ĐỒ SƠN (08 phố)

* Phường Hải Sơn

1. Phố Hoàng Kim Giao

Điểm đầu: Tiếp giáp phố Nguyễn Hữu cầu, quận Đồ Sơn. Điểm cuối: Tiếp giáp số 14A đường Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn. Phố dài 700m, rộng 6,5m.

2. Phố Vũ Đình Can

Điểm đầu: Từ số nhà 106 Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn. Điểm cuối: Từ số nhà 43 Nguyễn Hữu cầu, quận Đồ Sơn. Phố dài 300m, rộng 5,0m, vỉa hè 2m.

3. Phố Độc Lập

Điểm đầu: Từ số nhà 47 phố Nguyễn Hữu cầu, quận Đồ Sơn. Điểm cuối: Từ số nhà 43 phố Đình Đoài, quận Đồ Sơn. Phố dài 515m, rộng 8m, vỉa hè 2m.

4. Phố Hoàng Thị Nghị

Điểm đầu: Tiếp giáp ngã 3 đường Nguyễn Hữu cầu, quận Đồ Sơn. Điểm cuối: Tiếp giáp Trung đoàn 50. Phố dài 456m, rộng 5,5m, vỉa hè l,5m.

* Phường Bàng La

5. Phố Bàng Đông

Điểm đầu: Từ cổng chào Tổ dân phố Bàng Đông, quận Đồ Sơn. Điểm cuối: Tiếp giáp phố Đại Bàng. Phố dài 800, rộng 5,0m.

6. Phố Đại Bàng

Điểm đầu: Cầu Gù đường Bàng La, quận Đồ Sơn. Điểm cuối: Ngã 3 đập Mộng Giường, quận Đồ Sơn. Phố dài 550m, rộng 6m.

7. Phố Trung Hòa

Điểm đầu: Số nhà 184 đường Đại Thắng, quận Đồ Sơn. Điểm cuối: số 67 đường Đại Phong, quận Đồ Sơn. Phố dài 250m, rộng 5,5m.

8. Phố Biên Hòa

Điểm đầu: Số nhà 204 đường Bàng La, quận Đồ Sơn. Điểm cuối: Ngã 3 đi đập Mộng Giường, quận Đồ Sơn. Phố dài 900m, rộng 4m.

VI. QUẬN DƯƠNG KINH (5 phố)

* Phường Đa Phúc

1. Phố Quảng Luận

Điểm đầu: Nhà thờ Quảng Luận, quận Dương Kinh. Điểm cuối: Nhà thờ Phúc Hải, quận Dương Kinh. Phố dài 360m, rộng 5m.

* Phường Anh Dũng

2. Phố Trà Khê

Điểm đầu: Số nhà 132 phố Hợp Hòa, quận Dương Kinh. Điểm cuối: Nhà văn hóa Trà Khê, quận Dương Kinh. Phố dài 300m, rộng 4,0m.

3. Phố Phấn Dũng

Điểm đầu: số nhà 77 phố Hợp Hòa, quận Dương Kinh. Điểm cuối: số nhà 102/144 đường Mạc Đăng Doanh. Phố dài 400m, rộng 4,5m.

* Phường Hải Thành

4. Phố Thủy Giang

Điểm đầu: Số nhà 07 phố Hải Thành, quận Dương Kinh. Điểm cuối: Nhà thờ Thủy Giang, quận Dương Kinh. Phố dài 430m, rộng 5,5m.

* Phường Hòa Nghĩa

5.Phố An Lập

Điểm đầu: Số nhà 1184 Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh. Điểm cuối: Cánh đồng Bò Vàng, quận Dương Kinh. Phố dài 900m, rộng 5m.

VII. HUYỆN AN LÃO (03 phố)

* Thi trấn An Lão

1. Phố Phan Hiền

Điểm đầu: Số nhà 33 Ngô Quyền, huyện An Lão. Điểm cuối: Tiếp giáp phố Nguyễn Kim, huyện An Lão. Phố dài 500m, rộng 5m.

2. Phố Nguyễn Kim

Điểm đầu: Số nhà 143 phố Ngô Quyền, huyện An Lão. Điểm cuối: Tiếp giáp với phố Phan Hiền, huyện An Lão. Phố dài 700m, rộng 4m.

3. Phố Hoàng Xá

Điểm đầu: Số nhà 165 phố Ngô Quyền, huyện An Lão. Điểm cuối: Tiếp giáp với phố Nguyễn Kim, huyện An Lão. Phố dài 500m, rộng 5,0m

VIII. HUYỆN CÁT HẢI (01 phố)

* Thị trấn Cát Bà

1. Phố Cát Bà

Điểm đầu: Ngã 3 Trung tâm thị trấn Cát Bà (tiếp giáp phố Hà Sen và phố Cái Bèo), huyện Cát Hải. Điểm cuối: Chân dốc Khu du lịch Cát Cò I, huyện Cát Hải. Phố dài: 2.600m, rộng 18m.

B. ĐẶT TÊN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (01 công trình)

1. Vườn hoa Nguyễn Trãi (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền)

Vườn hoa có diện tích 20.950m2; nằm trên diện tích của Sân vận động Máy Tơ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền trước đây. Có các tuyến phố Nguyễn Trãi, Lê Lai, Máy Tơ bao quanh; có hệ thống chiếu sáng, thoát nước.

Tài liệu đính kèm:

Ngày 10/12/2021, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐNĐ về việc đặt tên một số phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó đặt tên 40 phố và 01 công trình công cộng, cụ thể:

A. ĐẶT TÊN PHỐ (40 phố)

I. QUẬN LÊ CHÂN (02 phố)

* Phường Dư Hàng Kênh

1. Phố Thích Trí Hải

Điểm đầu: Số 122 Hồ Sen, quận Lê Chân. Điểm cuối: số 171 phố Chùa Hàng, quận Lê Chân. Phố dài 700m, rộng 19m. Có đường mương rộng 11m chạy giữa.

*Phường Kênh Dương

2. Phố Nguyễn Tất Tố (kéo dài)

Điểm đầu: Số 92 Nguyễn Tất Tố, quận Lê Chân. Điểm cuối: Tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp, quận Lê Chân. Phố dài 375m, rộng 12m, vỉa hè mỗi bên l,5m.

II. QUẬN NGÔ QUYỀN (14 phố)

* Phường Lạch Tray

1. Phố Thanh niên

Điểm đầu: Bên trái cổng Cung Văn hóa, Thể thao Thanh niên. Điểm cuối: Bên phải cổng Cung Văn hóa, Thể thao Thanh niên, quận Ngô Quyền. Tuyến phố có dạng vòng cung, bao quanh hồ Quần Ngựa. Phố dài 921m, rộng 8m, vỉa hè mỗi bên l,5m.

* Phường Đông Khê

2. Phố Tiên Nga

Điểm đầu: Tiếp giáp thửa số 11, Lô 28A, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: cầu bắc qua mương Đông Bắc, quận Ngô Quyền. Phố dài 417m, rộng 12m.

3. Phố Nguyễn Huy Tưởng

Điểm đầu: Tiếp giáp đường mặt cắt 40 m thửa 1, Lô 26 B1, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp thửa 4, Lô 26A, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Phố dài 403m, rộng 12m.

4. Phố Bùi Xuân Hoài

Điểm đầu: Tiếp giáp đường mặt cắt 40 m thửa 1, Lô 26B2, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp Lô 26A4, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Phố dài 350 m, rộng 12m.

5. Phố Ngô Tất Tố

Điểm đầu: Tiếp giáp đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp đường mặt cắt 30m Lô 27, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Phố dài 250 m, rộng 12m.

6. Phố Hoàng Hữu Nhân

Điểm đầu: Tiếp giáp đường mặt cắt 30m Lô 22, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp Lô 7C, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Phố dài 250m, rộng 20m.

7. Phố Phùng Chí Kiên

Điểm đầu: Tiếp giáp Lô 20B, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Hồ Phương Lưu, quận Ngô Quyền. Phố dài 400m, rộng 30m.

8. Phố Thái Phiên

Điểm đầu: Tiếp giáp đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp đường mặt cắt 30m Lô 22, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Phố dài 250m, rộng 12m.

9. Phố Nam Cao

Điểm đầu: Tiếp giáp đường mặt cắt 22m Lô 22 (Thửa 1 Lô 22A), Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp đường mặt cắt 30m Lô 22 (Parkson), Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi. Phố dài 300 m, rộng 12m.

10. Phố Nguyễn Đình Chiểu

Điểm đầu: Tiếp giáp đường nội bộ Lô 22 (Thửa 199 Lô 22A), Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp đường mặt cắt 30m Lô 21B (Parkson), Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Phố dài 300m, rộng 12m.

11. Phố Nguyễn Công Hoan

Điểm đầu: Tiếp giáp đường mặt cắt 22 m Lô 22 (Thửa 523, Lô 22), Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp đường mặt cắt 30m Lô 21B, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Phố dài 300m, rộng 12m.

12. Phố Đỗ Chính

Điểm đầu: Thửa 1, Lô 7C, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp đường Hoàng Thế Thiện, quận Hải An. Phố dài 1.200m, rộng 15m.

13. Phố Nguyễn Xuân Nguyên

Điểm đầu: Tiếp giáp thửa 7 Lô 6A, Khu Đô thị Ngã 5 sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Tiếp giáp đường Hoàng Thế Thiện, quận Hải An. Phố dài 600m, rộng 12m.

Phường Đồng Quốc Bình

14. Phố Bạch Thái Bưởi

Điểm đầu: Cầu vượt Lạch Tray, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền. Điểm cuối: Phố chợ Lũng, quận Hải An (phường Đằng Hải, quận Hải An), qua địa bàn 03 phường thuộc 02 quận Ngô Quyền và quận Hải An. Phố dài 2.000m, rộng 8m.

III. QUẬN HẢI AN (05 phố)

* Phường Tràng Cát

1. Phố Lương Khê

Điểm đầu: Từ số nhà 83, ngã 3 đường Thành Tô, quận Hải An. Điểm cuối: Tiếp giáp phố Cát Vũ. Phố dài 2.000m, rộng 4,5m.

* Phường Đông Hải 1

2. Phố Thống Nhất

Điểm đầu: Từ số nhà 311 phố Phủ Thượng Đoạn, quận Hải An. Điểm cuối: Số nhà 23/311 phố Phủ Thượng Đoạn, quận Hải An. Phố dài 500m, rộng 5m.

Phường Thành Tô

3. Phố Tây Khê

Điểm đầu: Tiếp giáp số 153 Nguyễn Văn Hới, Khu Tái định cư Đằng Lâm 1, quận Hải An. Điểm cuối: số nhà 93, Tổ dân phố 16, phường Thành Tô, quận Hải An. Phố dài 320m, rộng 17m.

4. Phố Ngô Hùng

Điểm đầu: Tiếp giáp Đường Bùi Viện, quận Hải An. Điểm cuối: Tiếp giáp số nhà 60 Đông An, quận Hải An. Phố dài 400m, rộng 10 m.

* Phường Cát Bỉ

5. Phố Nguyễn Lân

Điểm đầu: Tiếp giáp đường Đồng Xá, quận Hải An. Điểm cuối: Giáp đường Bùi Viện, quận Hải An. Phố dài 400m, rộng 18m.

IV. QUẬN KIẾN AN (02 phố)

* Phường Tràng Minh

1. Phố Hạnh Phúc

Điểm đầu: Tiếp giáp số nhà 632 đường Trần Tất Văn, quận Kiến An. Điểm cuối: Số nhà 79/632 đường Trần Tất Văn. Phố dài 450m, rộng 6m, vỉa hè l,5m.

* Phường Phù Liễn

1. Phố Đồng Quy

Điểm đầu: Tiếp giáp số 27 đường Vụ Sơn, quận Kiến An. Điểm cuối: số nhà 193/27 đường Vụ Sơn, quận Kiến An. Phố dài 2000m, rộng 4,5m.

V. QUẬN ĐỒ SƠN (08 phố)

* Phường Hải Sơn

1. Phố Hoàng Kim Giao

Điểm đầu: Tiếp giáp phố Nguyễn Hữu cầu, quận Đồ Sơn. Điểm cuối: Tiếp giáp số 14A đường Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn. Phố dài 700m, rộng 6,5m.

2. Phố Vũ Đình Can

Điểm đầu: Từ số nhà 106 Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn. Điểm cuối: Từ số nhà 43 Nguyễn Hữu cầu, quận Đồ Sơn. Phố dài 300m, rộng 5,0m, vỉa hè 2m.

3. Phố Độc Lập

Điểm đầu: Từ số nhà 47 phố Nguyễn Hữu cầu, quận Đồ Sơn. Điểm cuối: Từ số nhà 43 phố Đình Đoài, quận Đồ Sơn. Phố dài 515m, rộng 8m, vỉa hè 2m.

4. Phố Hoàng Thị Nghị

Điểm đầu: Tiếp giáp ngã 3 đường Nguyễn Hữu cầu, quận Đồ Sơn. Điểm cuối: Tiếp giáp Trung đoàn 50. Phố dài 456m, rộng 5,5m, vỉa hè l,5m.

* Phường Bàng La

5. Phố Bàng Đông

Điểm đầu: Từ cổng chào Tổ dân phố Bàng Đông, quận Đồ Sơn. Điểm cuối: Tiếp giáp phố Đại Bàng. Phố dài 800, rộng 5,0m.

6. Phố Đại Bàng

Điểm đầu: Cầu Gù đường Bàng La, quận Đồ Sơn. Điểm cuối: Ngã 3 đập Mộng Giường, quận Đồ Sơn. Phố dài 550m, rộng 6m.

7. Phố Trung Hòa

Điểm đầu: Số nhà 184 đường Đại Thắng, quận Đồ Sơn. Điểm cuối: số 67 đường Đại Phong, quận Đồ Sơn. Phố dài 250m, rộng 5,5m.

8. Phố Biên Hòa

Điểm đầu: Số nhà 204 đường Bàng La, quận Đồ Sơn. Điểm cuối: Ngã 3 đi đập Mộng Giường, quận Đồ Sơn. Phố dài 900m, rộng 4m.

VI. QUẬN DƯƠNG KINH (5 phố)

* Phường Đa Phúc

1. Phố Quảng Luận

Điểm đầu: Nhà thờ Quảng Luận, quận Dương Kinh. Điểm cuối: Nhà thờ Phúc Hải, quận Dương Kinh. Phố dài 360m, rộng 5m.

* Phường Anh Dũng

2. Phố Trà Khê

Điểm đầu: Số nhà 132 phố Hợp Hòa, quận Dương Kinh. Điểm cuối: Nhà văn hóa Trà Khê, quận Dương Kinh. Phố dài 300m, rộng 4,0m.

3. Phố Phấn Dũng

Điểm đầu: số nhà 77 phố Hợp Hòa, quận Dương Kinh. Điểm cuối: số nhà 102/144 đường Mạc Đăng Doanh. Phố dài 400m, rộng 4,5m.

* Phường Hải Thành

4. Phố Thủy Giang

Điểm đầu: Số nhà 07 phố Hải Thành, quận Dương Kinh. Điểm cuối: Nhà thờ Thủy Giang, quận Dương Kinh. Phố dài 430m, rộng 5,5m.

* Phường Hòa Nghĩa

5.Phố An Lập

Điểm đầu: Số nhà 1184 Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh. Điểm cuối: Cánh đồng Bò Vàng, quận Dương Kinh. Phố dài 900m, rộng 5m.

VII. HUYỆN AN LÃO (03 phố)

* Thi trấn An Lão

1. Phố Phan Hiền

Điểm đầu: Số nhà 33 Ngô Quyền, huyện An Lão. Điểm cuối: Tiếp giáp phố Nguyễn Kim, huyện An Lão. Phố dài 500m, rộng 5m.

2. Phố Nguyễn Kim

Điểm đầu: Số nhà 143 phố Ngô Quyền, huyện An Lão. Điểm cuối: Tiếp giáp với phố Phan Hiền, huyện An Lão. Phố dài 700m, rộng 4m.

3. Phố Hoàng Xá

Điểm đầu: Số nhà 165 phố Ngô Quyền, huyện An Lão. Điểm cuối: Tiếp giáp với phố Nguyễn Kim, huyện An Lão. Phố dài 500m, rộng 5,0m

VIII. HUYỆN CÁT HẢI (01 phố)

* Thị trấn Cát Bà

1. Phố Cát Bà

Điểm đầu: Ngã 3 Trung tâm thị trấn Cát Bà (tiếp giáp phố Hà Sen và phố Cái Bèo), huyện Cát Hải. Điểm cuối: Chân dốc Khu du lịch Cát Cò I, huyện Cát Hải. Phố dài: 2.600m, rộng 18m.

B. ĐẶT TÊN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (01 công trình)

1. Vườn hoa Nguyễn Trãi (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền)

Vườn hoa có diện tích 20.950m2; nằm trên diện tích của Sân vận động Máy Tơ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền trước đây. Có các tuyến phố Nguyễn Trãi, Lê Lai, Máy Tơ bao quanh; có hệ thống chiếu sáng, thoát nước.

Tài liệu đính kèm:

Bài viết liên quan