Đại hội Hội Cơ khí Hải Phòng khóa V (Nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Sáng ngày 24/11, Hội Cơ khí Hải Phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2018 - 2023) tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Chương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng cơ khí Tổng hội Cơ khí Việt Nam; ông Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; TS. Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố và các đại biểu đại diện các sở, ban, ngành; các thành viên của Hội Cơ khí Hải Phòng thuộc các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất… trên địa bàn thành phố.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Cơ khí Hải Phòng có hơn 250 hội viên trong đó có 58 hội viên chính thức và các cá nhân sinh hoạt trong 18 hội viên tập thể. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đã tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, đóng góp vào các quy hoạch, đề án, dự án của thành phố; tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ… Qua đó đã đóng góp một số giải pháp, cơ chế chính sách, góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành cơ khí và sự phát triển chung của thành phố. Cùng với sự cố gắng trong việc tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; Hội Cơ khí Hải Phòng đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV của Hội đề ra. Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V. Trong đó, xác định phương hướng nhiệm vụ xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 là tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển hội vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức. Đoàn kết phát huy trí tuệ của đội ngũ khoa học công nghệ trong hội; tham gia xây dựng và phát triển thành phố.

Với những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tặng bằng khen cho tập thể Hội Cơ khí Hải Phòng và 2 cá nhân lãnh đạo hội; Tổng Hội Cơ khí Việt Nam tặng bằng khen cho 4 doanh nghiệp và 4 cá nhân hội viên; Bộ Công thương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương Việt Nam” cho 8 cá nhân hội viên.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 25 đồng chí, bầu Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch Hội. Ông Đỗ Quang Thịnh, Chủ tịch Hội khóa IV được tín nhiệm, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cơ khí Hải Phòng khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023./

 


Scroll To Top