Cơ hội, thách thức và giải pháp chuyển đổi số trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng

Nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng, cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; sáng ngày 28/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phối hợp với Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương và Sở Du lịch tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng – Cơ hội, thách thức và giải pháp.

Quang cảnh Hội thảo

Tới dự Hội thảo có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; TS. Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; TS. Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng; lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan cùng đại diện gần 200 doanh nghiệp tham dự.

Đồng Chủ trì Hội thảo gồm các đồng chí: TS. Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; TS. Phạm Hữu Thư, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng; TS. Đặng Văn Hưng, Phó Chủ tịch Hội Vô Tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng; ông Lê Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Chủ trì Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hải Phòng cho rằng: Hội thảo là cơ hội để lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, những cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; về mục tiêu xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số của thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng điến năm 2030; tìm kiếm những giải pháp nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, đồng thời khuyến nghị một số giải pháp, cơ chế, chính sách về đẩy mạnh phát triển kinh tế số.

TS. Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hải Phòng phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu chào mừng tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh: Chuyển đổi số mở ra cơ hội chưa từng có cho Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng. Chính phủ số giúp Chính phủ hoạt động hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn. Thông qua Hội thảo “Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng – Cơ hội, thách thức và giải pháp” do các đơn vị phối hợp tổ chức góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng, cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tìm kiếm những giải pháp nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu chào mừng Hội thảo

Tại Hội thảo, có 07 báo cáo tham luận và 05 lượt ý kiến chia sẻ, các đại biểu đã được cung cấp và trao đổi một số nội dung: Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Thúc đẩy ứng dụng và phát triển thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Hải Phòng; Hệ thống tự động hóa, quản trị doanh nghiệp toàn diện; Mô hình chuyển đổi số Made in Việt Nam – Lời giải cho hành trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp và tổ chức; Chuyển đổi số trong kinh doanh; Chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp… Các đại biểu đã thảo luận, phân tích các cơ hội, những khó khăn, thách thức, đề xuất các giải pháp, xu hướng chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông Lê Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày những vấn đề trọng tâm về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ông Đào Sĩ Thanh, Quyền Giám đốc Trung tâm khuyến công và Tư vấn công nghiệp, Sở Công thương trình bày tham luận “Thúc đẩy ứng dụng và phát triển thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Hải Phòng”
Ông Ko Tae Yeon, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Heesung electronics Việt Nam phát biểu

Tổng kết Hội thảo, TS. Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu quốc Hội Hải Phòng đã tổng hợp, kiến nghị 04 nội dung: (1) Đề nghị Sở Thông tin – Truyền thông nghiên cứu tham mưu, báo cáo UBND thành phố ban hành Nghị quyết riêng về chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng làm cơ sở để HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về các cơ chế chính sách hỗ trợ, đầu tư, tạo môi trường cho lĩnh vực này trong thời gian tới; (2) Đề nghị các cơ quan chức năng, các Hiệp hội doanh nghiệp, các Hội Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành tiếp tục quan tâm, tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị tập huấn, các lớp đào tạo và các sự kiện kết nối để cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng được tiếp cận, chia sẻ, áp dụng hiệu quả các giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp; (3) Bên cạnh mảng chuyển đổi số về doanh nghiệp, đề nghị các cơ quan thành phố có các diễn đàn khác liên quan đến 02 mảng trụ cột còn lại là chính phủ số và xã hội số, mối quan hệ giữa 03 nhóm trụ cột này; (4) Đề nghị các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp của các cơ quan trung ương tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp Hải Phòng tăng cường mối quan hệ hợp tác để góp phần phát triển doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Tại phiên buổi chiểu, các đại biểu được tiếp tục tham gia các nội dung đào tạo quan trọng, cần thiết cho các doanh nghiệp về chủ đề liên quan: Tổng quan về Digital marketing (DM); Môi trường hoạt động DM và nghiên cứu MKT CNS; Chiến lược DM; Các công cụ truyền thông tương tác trên nền tảng số; Các công cụ Marketing mix trong DM; Đo lường và đánh giá hoạt động digital marketing; Chiến lược nội dung và sự hiện diện điện tử…/.

Bài viết liên quan