Chung tay phòng chống dịch COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam về chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Cơ quan thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng đã tích cực tham gia ủng hộ.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Liên hiệp Hội tham gia ủng hộ

Cơ quan thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng đã tổ chức phát động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, hưởng ứng kêu gọi của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Với tinh thần tương thân tương ái, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Cơ quan thường trực Liên hiệp hội đã tổ chức quyên góp ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19.

TS. Hoàng Văn Kể phát động buổi hưởng ứng

Tại buổi phát động TS. Hoàng Văn Kể – Chủ tịch Liên hiệp Hội yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, vừa nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

 Sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan thường trực Liên hiệp hội đã tiến hành quyên góp ủng hộ ít nhất 1 ngày lương nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Số tiền quyên góp được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng.

Bài viết liên quan