CHẤT THẢI NHỰA TẠI VÙNG BIỂN HẢI PHÒNG: THỰC TRẠNG, NGUY CƠ VÀ GIẢI PHÁP

Ngày 14/12, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng phối hợp cùng Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học về “Chất thải nhựa tại vùng biển Hải Phòng: Thực trạng, nguy cơ và giải pháp”.

Dự Hội thảo có TS. Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng; ông Bùi Quang Sản, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường đồng chủ trì Hội thảo cùng các đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện các đơn vị liên quan trong và ngoài thành phố.

Khai mạc và đề dẫn Hội thảo, ông Bùi Quang Sản nhấn mạnh: Chất thải nhựa trên biển là vấn đề mới đang được quốc tế quan tâm. Các nguyên tắc, thông lệ quốc tế đã xác định kiểm soát ô nhiễm và thiệt hại môi trường là trách nhiệm của mọi quốc gia. Việt tổ chức Hội thảo hướng tới mục tiêu phát triển tiếp các hành động quốc gia về quản lý rác thải đại dương trên địa bàn thành phố Cảng nằm tại vị trí trung tâm của vùng biển nhạy cảm phía Bắc Việt Nam.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học cùng đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và chia sẻ những thông tin, đánh giá về thực trạng chất thải nhựa trên vùng biển Hải Phòng. Nêu nhiều bài học kinh nghiệm của các quốc gia trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương có thể áp dụng phù hợp với Hải Phòng; đồng thời phân tích, đánh giá các yếu tố liên quan, trên cơ sở đó đề xuất những ý kiến tư vấn xây dựng chương trình, kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa trên vùng biển của thành phố.

 


Scroll To Top