Chấm thi lĩnh vực Vật liệu, hóa chất, năng lượng – Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố lần thứ 3, năm 2020 – 2021

Ngày 09/8, tại Văn phòng Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng, Hội đồng giám khảo chuyên ngành Lĩnh vực Vật liệu, hóa chất, năng lượng triển khai chấm điểm các công trình, đề tài, giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3, năm 2020 – 2021 (Hội thi).

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban giám khảo chuyên ngành theo Quyết định số 71/QĐ-BTCHT ngày 19/7/2021 của Ban Tổ chức Hội thi và đại diện các công trình, đề tài. TS. Hoàng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng – Chủ trì.

Lĩnh vực Vật liệu, hóa chất, năng lượng năm nay có 11 công trình, đề tài, giải pháp tham gia. Các giải pháp dự thi được xem xét, chấm điểm dựa trên 03 tiêu chí gồm Tính mới, tính sáng tạo; Khả năng áp dụng và Hiệu quả kinh tế – kỹ thuật – xã hội. Hội đồng giám khảo lĩnh vực mời một số tác giả của các đề tài, giải pháp thuyết trình, giải trình nội dung thực hiện; đồng thời kết hợp việc khảo sát thực tế ứng dụng của giải pháp để đảm bảo cơ sở đánh giá khách quan, chính xác và đề nghị giải thưởng cho các giải pháp dự thi.

Hội đồng giám khảo chuyên ngành đã lựa chọn 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích để báo cáo, kiến nghị Ban Tổ chức Hội thi xem xét và hoàn thiện các thủ tục đề nghị UBND thành phố tặng giải thưởng cho các công trình, giải pháp đoạt giải.

Bài viết liên quan