Chấm thi lĩnh vực Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải – Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố lần thứ 3, năm 2020 – 2021

Ngày 06/8, tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Hội đồng giám khảo chuyên ngành Lĩnh vực Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải triển khai chấm điểm các công trình, đề tài, giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3, năm 2020 – 2021 (Hội thi).

Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban giám khảo chuyên ngành theo Quyết định số 71/QĐ-BTCHT ngày 19/7/2021 của Ban Tổ chức Hội thi và đại diện các công trình, đề tài. TS. Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Tự động hóa, Chủ tịch Hội đồng – Chủ trì.

Quang cảnh cuộc họp

Lĩnh vực Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải năm nay có 23 công trình, đề tài, giải pháp tham gia. Các giải pháp dự thi được xem xét, chấm điểm dựa trên 03 tiêu chí gồm Tính mới, tính sáng tạo; Khả năng áp dụng và Hiệu quả kinh tế – kỹ thuật – xã hội. Hội đồng giám khảo lĩnh vực mời một số tác giả của các đề tài, giải pháp thuyết trình, giải trình nội dung thực hiện; đồng thời kết hợp việc khảo sát thực tế ứng dụng của giải pháp để đảm bảo cơ sở đánh giá khách quan, chính xác và đề nghị giải thưởng cho các giải pháp dự thi.

Sau một ngày làm việc tích cực và hiệu quả, Hội đồng giám khảo chuyên ngành đã lựa chọn 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích để báo cáo, kiến nghị Ban Tổ chức Hội thi xem xét và hoàn thiện các thủ tục đề nghị UBND thành phố tặng giải thưởng cho các công trình, giải pháp đoạt giải.

Bài viết liên quan