Bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Kinh tế

Ngày 12/7/2018, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tổ chức Hội nghị “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, phát triển tạp chí Khoa học và Kinh tế, công bố các quyết định kiện toàn Ban Biên tập Tạp chí”.

Tham dự Hội nghị có TS. Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng, chủ trì; nhà báo Đoàn Mạnh Phương, Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp hội và đại diện các đơn vị liên quan.

Sau khi nghe các đại biểu chia sẻ ý kiến, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, phát triển Tạp chí Khoa học và Kinh tế; Hội nghị thông qua các quyết định kiện toàn Ban Biên tập Tạp chí. Theo đó, đồng chí Lã Song Tùng, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Kinh tế nghỉ hưu theo chế độ. Đồng chí Hoàng Minh Ngọc, Tổng Thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Kinh tế, được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Ngọc trân trọng sự tin tưởng, ủng hộ của Thường trực Liên hiệp hội và sẽ cố gắng nỗ lực, đóng góp tâm sức để có thể hoàn thành tốt trọng trách mới, nhiệm vụ mới này. Đồng thời, Tân Tổng Biên tập mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo Liên hiệp hội; các Sở, Ban, Ngành; các đơn vị thành viên và các cộng tác viên tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, chia sẻ hơn nữa để Tạp chí Khoa học và Kinh tế ngày càng phát triển vững mạnh.

Cũng trong chương trình, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Tạp chí Khoa học & Kinh tế và Tạp chí Việt Nam hội nhập với những nội dung thiết thực, hiệu quả; hai bên cùng thống nhất các hoạt động hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển của hai cơ quan báo chí trong khối các cơ quan báo chí thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

 


Scroll To Top