Bảo vệ đề cương đề tài tư vấn phản biện

Chiều ngày 16/4/2018, thường trực Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng bảo vệ thuyết minh đề cương đề tài tư vấn phản biện trước Hội đồng khoa học Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

 


Scroll To Top