Triển khai công tác chấm điểm các công trình, đề tài, giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố lần thứ 3, năm 2020 – 2021

Ngày 22/7, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3, năm 2020 – 2021 tổ chức cuộc họp với Chủ tịch và Thư ký các Hội đồng khoa học chuyên ngành chấm điểm các công trình, đề tài, giải pháp tham dự. TS. Hoàng Văn Kể, Trưởng ban Ban Tổ chức Hội thi, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh cuộc họp

Tại Hội nghị, TS. Phạm Hữu Thư, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Hội thi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố chủ trì Hội nghị thông tin sơ bộ về công tác triển khai Hội thi. Đến nay, sau hơn 6 tháng phát động và triển khai tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3, năm 2020 – 2021 (do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố đã có văn bản lùi hạn thời gian nộp hồ sơ dự thi từ ngày 30/6/2021 xuống ngày 31/7/2021), Ban Tổ chức Hội thi đã nhận được hơn 100 công trình, đề tài, giải pháp tham dự; đây là số lượng các đề tài tham gia Hội thi nhiều nhất trong 03 lần tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố (lần thứ nhất: 73 công trình, lần thứ hai: 63 công trình). Trong đó, lĩnh vực Công nghệ, thông tin, điện tử, viễn thông gồm 07 công trình, đề tài, giải pháp; lĩnh vực Cơ khí, tự động hoá, xây dựng, giao thông gồm 23 công trình, đề tài, giải pháp; lĩnh vực Vật liệu, hoá chất, năng lượng gồm 11 công trình, đề tài, giải pháp; lĩnh vực Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường gồm 14 công trình, đề tài, giải pháp; lĩnh vực gồm Y dược gồm 10 công trình, đề tài, giải pháp; lĩnh vực Giáo dục đào tạo gồm 35 công trình, đề tài, giải pháp. Hội thi năm nay thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội tham gia, trong đó tác giả lớn tuổi nhất là 62 tuổi và tác giả nhỏ tuổi nhất là 9 tuổi. Các tổ chức, đơn vị có số lượng đề tài, công trình tham gia nhiều là Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với 12 đề tài, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền với 09 đề tài, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng với 05 đề tài…

TS. Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng khoa học lĩnh vực Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông phát biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cách thức chấm điểm, nội dung phiếu chấm điểm, phiếu nhận xét và thời gian làm việc của các Hội đồng khoa học chuyên ngành. Trước đó, ngày 19/7/2021, Ban Tổ chức Hội thi đã ra Quyết định số 71/QĐ-BTCHT về việc thành lập 06 Hội đồng khoa học chấm điểm các giải pháp dự thi; các Hội đồng sẽ làm việc, chấm điểm đến trước ngày 10/8/2021. Sau đó, Ban Tổ chức Hội thi sẽ tổng hợp và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định trao tặng Giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3, năm 2020 – 2021 cho tác giả, nhóm tác giả. Các công trình, đề tài, giải pháp đạt giải cao trong Hội thi lần này sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn và gửi tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021.

Bài viết liên quan