Thời gian: 19/04/2023 12:38

Bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh phục vụ phát triển kinh tế theo hướng bền vững

Ngày 18/11, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Hội Bảo vệ Môi trường Hải Phòng tổ chức, tham dự hội thảo có GS.TS Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN; ông Bùi Quang Sản, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành liên quan.

Hội thảo tập trung các nội dung chính: Biến đổi khí hậu và hành động ứng phó của Việt Nam; Một số công cụ kinh tế, chính sách huy động nguồn lực để thúc đẩy chuyển dịch sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong pháp luật bảo vệ môi trường; Tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường kinh tế xã hội và một số giải pháp ứng phó; Phát triển kinh tế xanh cấp cộng đồng và một số vấn đề đặt ra ở lưu vực sông Lam; Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; Một số giải pháp về quy hoạch và quản lý đảm bảo tăng trưởng xanh…

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề: Xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phải xuất phát từ các chủ trương, chính sánh của nhà nước và triển khai vào thực tế tới toàn thể nhân dân; bảo vệ thiên nhiên và môi trường cần tuân thủ tính thượng tôn pháp luật; nâng cao nhận thức mạnh mẽ của cộng đồng trong việc bảo vệmôi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh…

GS.TS Đặng Huy Huỳnh cho rằng, việc bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với tăng trưởng xanh là một trong những thách thức của nhân loại. Bởi vậy, hoạt động này cần được nhận thức sâu sắc từ các cấp lãnh đạo, cộng đồng, doanh nghiệp và từng cá nhân, từ đó chú trọng đến các giải pháp nhằm hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý;đảm bảo phát triển kinh tế- xã hội gắn với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững; nâng cao năng lực thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường năng lực giám sát và thông tin về chất lượng môi trường; ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục cơ bản những vấn đề ô nhiễm môi trường, giảm thiểu suy thoái tài nguyên, từng bước cải thiện chất lượng môi trường./.

Lượt truy cập: 30
Trực tuyến: ...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẢI PHÒNG

Trưởng Ban biên tập: TS. Phạm Hữu Thư - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng

 Địa chỉ: Số 17 Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745.363

 Email: lienhiephoihaiphong@gmail.com