10 năm thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới – Một chặng đường nông thôn Hải Phòng phát triển nhất

Thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh, tập trung nhiều giải pháp có bài bản bắt đầu từ năm 2012, sau khi Thành ủy ra Nghị quyết 06 về “Xây dựng nông thôn mới đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. Những chuyển động đáng kể với nhiều kết quả khả quan bắt đầu từ năm 2015, khi thành phố ban hành một số cơ chế hỗ trợ xây dựng cơ bản và phát triển sản xuất, đặc biệt là cơ chế hỗ trợ 25 tỉ đồng cho mỗi xã về đích. Công cuộc xây dựng nông thôn mới trở nên sôi động, lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều phong trào thi đua; nhiều mô hình “xã hội hóa” cuốn hút các cấp, các ngành, các doanh nghiệp cùng các tầng lớp nhân dân, nông dân sôi nổi tham gia, như “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Người nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới”, “Hướng về nông nghiệp – nông thôn – nông dân”, “Vì quê hương giàu có – phồn vinh”, “Kết nghĩa quận với huyện”, “Kết nghĩa doanh nghiệp với hợp tác xã”…

Ảnh minh họa

          Tính đến tháng 10/2019, 100% số xã (113) toàn thành phố đã cán đích nông thôn mới với đủ 19/19 tiêu chí, hoàn thành trước 01 năm so với kế hoạch của thành phố và chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Cùng thời điểm này, 3 huyện Cát Hải, An Dương, Kiến Thụy đạt danh hiệu “huyện nông thôn mới” với 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Về danh hiệu “thôn nông thôn mới kiểu mẫu” có 14 thôn được công nhận. Thành tựu nổi bật qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện rõ trên cả 3 mặt: Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nông dân. Có thể kể mấy con số thuộc 3 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng: Cải tạo, nâng cấp 5710 km đường giao thông nông thôn, 305 cầu các loại, xây dựng 390 trường học, 525 nhà văn hóa, 25 trạm y tế; nhóm tiêu chí về lao động thu nhập, giảm hộ nghèo: Năm 2018, thu nhập khu vực nông thôn đạt 50,4 triệu/người, tăng 2,6 lần so với năm trước khi thực hiện chương trình, tỉ lệ hộ nghèo còn 1,6%, giảm 5,3%, tỉ lệ người dân nông thôn có việc làm 95%; nhóm tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường: 100% số xã đạt chuẩn về y tế, 100% xã đạt phổ cập giáo dục mầm non, 89% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, 99% số dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh… Tổng nguồn vốn đầu tư cho công cuộc xây dựng nông thôn mới tới hàng trăm nghìn tỉ đồng, riêng ngân sách thành phố hỗ trợ 47.000 tỉ.

          Ý nghĩa to lớn chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới theo chương trình mục tiêu quốc gia, có thể khẳng định là chặng đường phát triển nhất từ trước đến nay, cả về phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng nông thôn và cải thiện đời sống nông dân, góp phần đắc lực cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của thành phố và đất nước. Hôn nay đi về 7 huyện, ngoại thành xa, ngoại ô hay hải đảo, ta dễ thấy nền nông nghiệp hướng tới công nghệ cao, bộ mặt làng xã đang “đô thị hóa”, cuộc sống của người dân đã khấm khá, làm ăn bớt nhọc nhằn, nhiều nhà đã có “bát ăn, bát để”. Nói theo cách khác, nhận định, đánh giá khái quát kết quả chung 10 năm qua là: Nhận thức về nông nghiệp, nông thôn, nông dân được nâng lên, cuốn hút mọi người chung tay xây dựng nông thôn mới, tạo nên những vùng đất, những miền quê đáng sống. Quan hệ sản xuất được đổi mới; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; khai thác các tiềm năng, lợi thế hiệu quả hơn. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư xây dựng nhiều hơn, nhanh hơn. An sinh xã hội được tăng cường; đời sống mọi mặt của nhân dân ngày một khá hơn. Tính gắn kết cộng đồng phát huy bền chặt cùng khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, tạo thế và lực mới cho thành phố phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Ảnh minh họa

          Tuy nhiên, tình hình nông nghiệp – nông thôn Hải Phòng sau 10 năm thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới vẫn còn những mặt yếu kém tồn tại và mối phát sinh chậm được khắc phục: Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn còn nhỏ lẻ, phân tán, manh mún; mức tăng trưởng hành năm còn thấp dưới tiềm năng, lợi thế; chưa có mối liên hệ chặt chẽ – đồng bộ – hiệu quả giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản; chưa có nhiều sản phẩm có thương hiệu mạnh thâm nhập vào các thị trường lớn…

          Hướng đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới những năm tới với tinh thần “không có điểm dừng”, thành phố phấn đấu đến hết năm 2020, tất cả các huyện (7) đạt chuẩn “huyện nông thôn mới”, đến năm 2035, có 4 huyện đạt chuẩn “huyện nông thôn mới kiểu mẫu”, 30 xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới nâng cao”, 20 xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới kiểu mẫu”, thu nhập đầu người khu vực này cao gấp 2 lần năm 2020. Các xã nông thôn mới kiểu mẫu của Hải Phòng có những điểm nhấn: Đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, nhân dân đồng thuận cùng chung tay xây dựng nếp sống văn hóa nơi cư trú…

Ảnh minh họa

          Theo hướng này, thành phố tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, từng bước tái cơ cấu ngành, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm sạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái; tăng cường liên kết với chuỗi giá trị sản xuất – chế biến – tiêu thụ sản phẩm. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ sở nông thôn, chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị; xây dựng và giữ gìn cảnh quan, môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp, hình thành các vùng – miền quê đáng sống; đến năm 2030 chuyển đổi 50% số huyện thành quận theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Tiến hành ngay việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới bảo đảm phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế – xã hội thành phố, quá trình “đô thị hóa” của địa phương, quy hoạch tái cơ cấu ngành gắn với ứng phó biến đổi khí hậu…

Bài viết liên quan